ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ วางแผนการเงิน และภาษี

บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่ผู้เริ่มต้น (Start-up) ตั้งแต่ธุรกิจ SME, ธุรกิจขนาดกลาง ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม โดยนักธุรกิจตัวจริง ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วร่วม 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการขาย การตลาด การบริหารจัดการโรงงาน การบริหารจัดการธุรกิจบริการ เช่น การโรงแรม การค้า เป็นต้น ตลอดจนงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ โดยบริการของเราครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมี

ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มวางแผนจัดตั้งบริษัท :

เริ่มตั้งแต่ข้อมูลที่ควรทราบ และควรศึกษาก่อนการเป็นบริษัท เอกสารที่ต้องจัดเตรียมต่างๆ

  – รับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน
  – ต่อใบอนุญาต
  – จดทะเบียนเลิกนิติบุคคล
  – จดทะเบียนทุกรูปแบบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ฯลฯ

จัดทำรายการภาษี ทุกรูปแบบ ตลอดจนการวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบ :

  > ทำรายงานเพื่อยื่นภาษี
  > ทำรายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย
  > ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.ง.ด.50 และ51
  > ตรวจสอบบัญชีเพื่อการขอคืนภาษี ตามข้อกำหนด
     ของกรมสรรพากร

     ฯลฯ

  • ปรึกษาวางแผนภาษีสำหรับบริษัท เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดแก่ผู้ประกอบการ
  • วางแผนการเดิน statement ของบริษัท สำหรับการขอสินเชื่อต่างๆ
  • วางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงวางแผนภาษีมรดก
  • ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ กรณีธนาคารปฏิเสธการให้สินเชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม