บทความทางบัญชี

ภงด.3, ภงด.53 คืออะไร ถ้าไม่ยื่นจะมีบทลงโทษอย่างไร

ภงด.3, ภงด.53 คืออะไร ถ้าไม่ยื่นจะมีบทลงโทษอย่างไร การห …

ภงด.3, ภงด.53 คืออะไร ถ้าไม่ยื่นจะมีบทลงโทษอย่างไร Read More »

เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องกลายเป็น “นักบัญชียุคดิจิทัล”

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผ …

เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องกลายเป็น “นักบัญชียุคดิจิทัล” Read More »

“รายได้” องค์ประกอบสำคัญที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีของบริษัทหรือห้างหุ้น …

“รายได้” องค์ประกอบสำคัญที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม Read More »