อย่าเพิ่งกู้เงินทำธุรกิจ.. ถ้ายังทำบัญชีไม่เป็น

การทำบัญชี คือ การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างมีระบบ การบันทึกตัวเลขทางบัญชีที่ครบถ้วนถูกต้องทำให้เจ้าของธุรกิจเห็นตัวเลขในงบการเงิน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนธุรกิจ สามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้ว การทำบัญชียังเป็นใบเบิกทางที่ดีในการเจรจาขอกู้เงินกับธนาคารอีกด้วย

ทำไม? การทำบัญชีช่วยให้กู้เงินได้ง่ายขึ้น

1. ตั้งแต่ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ พิจารณาการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs จากบัญชีชุดเดียว ที่กิจการนำส่งกรมสรรพากรเท่านั้น ซึ่งธนาคารจะวิเคราะห์จากรายได้และตัวเลขงบประมาณที่จัดทำย้อนหลัง 3 ปี การจัดทำบัญชีเดียวจึงมีความสำคัญในการขอกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์

2. การจัดทำบัญชีที่เป็นระบบให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้ยื่นเอกสารและหลักฐานในการขอกู้เงินทำได้ง่ายขึ้น และงบการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือและมีโอกาสขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ได้มากขึ้น

เขียนโดย ภีม เพชรเกตุ (CEO โปรแกรมบัญชี PEAK )

Leave a Comment