เปลี่ยนไอเดียธุรกิจเป็นเงิน

การริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อาจจะเป็นเพราะปัจจุบันเจ้าของกิจการสามารถทำการค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) ได้ง่ายมากขึ้น จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Technology) อย่างไรก็ตาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจะมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อสินค้าและบริการสามารถส่งมอบคุณค่า (Value) ให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่อาจลองใช้วิธีดังต่อไปนี้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการขายผลิตภัณฑ์และบริการ

 1. สินค้าและบริการจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคได้จริงหรือไม่ อย่างไร?
  หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินว่า “สินค้าหรือบริการชนิดนี้ สามารถแก้ Pain Points อะไรได้บ้าง?” ซึ่ง Pain Points ก็หมายถึงปัญหาของผู้บริโภค หรือลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของเจ้าของธุรกิจนั่นเอง การที่สินค้าและบริการสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคจำนวนมากกำลังประสบอยู่ เป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้ และอาจหมายความถึงขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นที่ผู้ประกอบการอาจสามารถขายสินค้าและบริการได้
 2. คำนึงถึงราคาสินค้าที่เหมาะสม และความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะซื้อสินค้าและบริการในราคาขายที่กำหนด
  เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความสามารถของสินค้าและบริการในการแก้ปัญหาของผู้บริโภคได้แล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ของผู้บริโภคก็หนีไม่พ้น ปัจจัยในเรื่องของราคาขาย (Price) โดยราคาขายที่ผู้ประกอบการตั้ง ก็ควรที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าและบริการ และยังต้องคำนึงถึงกลยุทธ์ในการสร้างผลกำไรจากราคาขายที่ตั้ง รวมไปถึงการคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกด้วย
 3. มองหากลุ่มเป้าหมาย
  การที่ธุรกิจสามารถหากลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้าและบริการได้ หมายถึงความเป็นไปได้ในการขายสินค้าและบริการออกสู่ท้องตลาดได้นั่นเอง มากไปกว่านั้นการมีเป้าหมายในการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถช่วยให้ธุรกิจทำการตลาดได้อย่างตรงจุด ซึ่งก็หมายถึงการใช้จ่ายในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ หากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เป็นแบบเจาะกลุ่มหรือ Niche Market ผู้ประกอบการต้องแน่ใจว่าผู้บริโภคแบบเจาะกลุ่มนี้ สามารถสร้างตลาดในการขายสินค้าและบริการได้จริงและเพียงพอต่อการดำรงค์ธุรกิจของกิจการ ธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าแบบ Niche Market ยกตัวอย่างเช่น ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้ถนัดมือซ้าย เป็นต้น
 4. ทดสอบตลาด
  การทดสอบตลาดจะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงความเป็นไปได้ในการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้สิ่งแวดล้อมและสภาพตลาดจริง โดยผู้ประกอบการอาจได้ความคิดเห็นที่สำคัญเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการจริงๆ โดยการทดสอบตลาดก็มีหลากหลายวิธีเช่น การแจกสินค้าทดลอง การใช้กลุ่มทดลองเพื่อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาหนึ่งเพื่อสอบถามถึงความคิดเห็น หรือ Feed back เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อจะนำมาพัฒนา ปรับปรุงสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ได้มากที่สุดนั่นเอง
 5. จัดเตรียมเงินทุน
  เงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ ตลอดจนธุรกิจที่ดำเนินการมานานแล้วก็ตาม เพราะถ้าขาดเงินทุน หมายความว่าเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ การสั่งซื้อวัตถุดิบติดขัด (Raw material) มีปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญอีกหนึ่งส่วนของธุรกิจนั่นเอง
  “เงินทุน” เป็นปัจจัยหลักอีกส่วนที่ทำให้ความคิดริเริ่มในการประกอบธุรกิจ เป็นจริงขึ้นมาได้ แม้ว่าธุรกิจจะถูกพิสูจน์มาแล้วถึงความเป็นไปได้ในการนำสินค้าและบริการออกจำหน่าย การขาดซึ่งเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินทุนสำหรับริเริ่มกิจการ อาจเป็นกับดักสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจหลายต่อหลายคนหนักใจ
  แหล่งเงินทุน (Source of fund) มีหลากหลายรูปแบบให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกใช้ มากไปกว่านั้นปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้การจัดหาแหล่งเงินทุน ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างแหล่งเงินทุนที่กำลังเป็นที่น่าจับตามอง และจะเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้เป็นอย่างมากนั่นก็คือ แหล่งเงินทุนจาก แพลทฟอร์มการกู้ยืมเงิน Peer-to-Business Lending (P2B) นั่นเอง โดยจะเป็นแพลทฟอร์มที่ทำให้นักลงทุนและผู้ประกอบการมาพบกัน และจับคู่ความต้องการของแหล่งเงินทุน (นักลงทุน) และผู้ที่ต้องการแหล่งเงินทุน (ธุรกิจ) ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัยภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งสองฝั่ง 
 6. ทำการตลาดให้กับธุรกิจได้ยังไงบ้าง?
  เมื่อผ่านกระบวนการขั้นต้น ที่ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพและสรุปได้แล้วว่า สินค้าและบริการมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถออกจำหน่ายสู่ตลาดได้ และมีความต้องการจริงแล้ว ต่อมาเป็นการวางแผนกลยุธท์และวิธีการสื่อสารและส่งมอบข้อความของธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการจะต้องศึกษาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำการตลาดของสินค้าและบริการนั้นว่า ต้องใช้กลยุทธ์แบบไหน ที่ไหน กับใคร เพื่อให้การทำการตลาดตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

ไอเดียธุรกิจหรือ Business Ideas ที่ดี คือไอเดียที่สามารถช่วยผู้บริโภคแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กำลังเจออยู่ได้ สามารถสร้างรายได้จากการขายได้จริง และมีกลุ่มลูกค้าอยู่จริง ซึ่ง 3 องค์ประกอบเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้ เป็น 3 องค์ประกอบที่ผู้ประกอบกิจการโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ควรให้ความสำคัญ เพราะหากขากองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งไป ไอเดียธุรกิจที่คิดค้นขึ้นมาก็อาจจะไม่สามารถสร้างประโยชน์หรือมูลค่าให้กับใครได้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริโภคเองหรือเจ้าของธุรกิจนั่นเอง

Leave a Comment