5 วิธีตรวจสอบเงินคืนภาษี

          การเสียภาษีเป็นเรื่องของกฏหมายซึ่งมีความสลับซับซ้อนและมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก จึงเป็นปัญหาน่ากังวลใจไม่ใช่น้อยสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ แต่ก็ใช่ว่าเรื่องภาษีจะมีเพียงส่วนการจ่ายเพียงอย่างเดียว เพราะยังมีส่วนการขอรับเงินคืนอีกด้วย ซึ่งเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องรู้เพื่อจะได้รักษาผลประโยชน์ทั้งต่อตัวตนเองและบริษัท การเสียภาษีเป็นเรื่องของกฏหมายซึ่งมีความสลับซับซ้อนและมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก จึงเป็นปัญหาน่ากังวลใจไม่ใช่น้อยสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ แต่ก็ใช่ว่าเรื่องภาษีจะมีเพียงส่วนการจ่ายเพียงอย่างเดียว เพราะยังมีส่วนการขอรับเงินคืนอีกด้วย ซึ่งเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องรู้เพื่อจะได้รักษาผลประโยชน์ทั้งต่อตัวตนเองและบริษัท

1.ใช้โปรแกรมบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณภาษี

2.จัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาในรูปแบบเอกสาร

3.สรรหานักบัญชีระดับมือโปร

4.ทบทวนและเปลี่ยนแนวความคิดใหม่

5.ตรวจสอบสิทธิที่ได้รับการลดหย่อน

Leave a Comment